SZKOLENIA.

W trosce o naszych pacjentów stale podnosimy umiejętności i ciągle się doszkalamy.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że z uwagi na udział w szkoleniach gabinet będzie NIECZYNNY :

 • 12.01 (Dermatologia, cz. 2
 • 19.01 (Hematologia, cz.2)
 • 02.02 (Hematologia, cz.3)
 • 29.07-03.08 (staż dermatologiczny)
 • 29-30.08 (Anestezjologia)
 • 2.10 (Cytologia)
 • 3-4.10 (Neurologia) 

  Za utrudnienia przepraszamy.

  46367107_272861140243379_5285142572681920512_n46275222_249648559038871_7903745074620530688_n

 

UMAWIANIE WIZYT.

Uwaga! Zmiany!

W ZWIĄZKU Z TRWAJĄCĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ

przed każdą wizytą KONIECZNA JEST WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA TERMINU!

Zasada ta obowiązuje także przy odbiorze leków/ recept/ karm.

WCZEŚNIEJ UMÓWIONYCH PACJENTÓW przyjmujemy
od poniedziałku do piątku.

(W sobotę tylko niezbędne kontynuacje leczenia oraz stany nagłe zagrażające życiu- w miarę możliwości czasowych lekarza.)

Jeśli tylko mają Państwo możliwość- prosimy o zapisy przez sms lub messengera.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

GABINETU WETERYNARYJNEGO „NA POŁUDNIOWEJ”

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej jako „RODO”) niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

Niniejsza informacja określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Twoich danych osobowych przez GABINET WETERYNARYJNY „NA POŁUDNIOWEJ”, UL. POŁUDNIOWA 32, 42-229 CZĘSTOCHOWA, NIP 6472340255.

Administratorem Twoich danych osobowych jest GABINET WETERYNARYJNY „NA POŁUDNIOWEJ”, UL. POŁUDNIOWA 32, 42-229 CZĘSTOCHOWA, NIP 6472340255 (zwany dalej „Administratorem”).

Dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Twojej prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z usług Administratora oraz w tym celu podejmujemy wszelkie niezbędne działania.

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

podstawowe dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, dane adresowe – te dane są niezbędne do świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych, bez ich uzyskania nie będziemy mogli świadczyć Ci usług,
dodatkowe dane: numer telefonu i adres e-mail, o ile wyrazisz zgodę i je nam udostępnisz,
w przypadku firm – nazwa i adres firmy oraz nr NIP.

Kontakt e-mailowy lub smsowy.
Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub smsa w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. A RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Podanie przez Ciebie danych podstawowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz danych podstawowych (imię, nazwisko, adres) możemy odmówić zawarcia umowy. Natomiast podanie przez Ciebie danych dodatkowych czyli numer telefonu, email i innych jest całkowicie dobrowolne, lecz odmowa ich podania lub cofnięcie zgody na ich wykorzystanie uniemożliwi Administratorowi przesyłanie wyników badań, informacji o stanie zdrowia zwierzęcia w czasie hospitalizacji, przypomnień o zabiegach profilaktycznych oraz ważnych zmianach w sposobie działania gabinetu (urlopy, zmiana godzin otwarcia).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

zawarcia i realizacji umowy świadczenia usług lekarsko-weterynaryjnych oraz prowadzenia dokumentacji medycznej Twojego zwierzęcia
zlecenia badań w laboratoriach zewnętrznych – jeśli dotyczy,
przekazywaniu informacji do Powiatowego Inspektoratu weterynaryjnego – jeśli dotyczy,
przekazywaniu informacji do nadzoru farmaceutycznego – jeśli dotyczy,
przekazywaniu informacji do systemów ewidencji zaczipowanych zwierząt – jeśli dotyczy,
przekazywaniu informacji do systemu paszportowego zwierząt – jeśli dotyczy,
rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dowodów księgowych,
wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń,
tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
obsługi reklamacji,
w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
oraz o ile się wyrazisz osobną zgodę oraz poza podstawowymi danymi podasz swój numer telefonu lub email będzie przetwarzać te dane, by wysyłać Ci przypomnienia o terminach profilaktyki oraz ważne informacje odnośnie działalności gabinetu (planowane urlopy, zmiany godzin roboczych, itp.)
Twoje dane osobowe możemy udostępniać podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu, czyli:

laboratoria,
Inspektorat Weterynaryjny,
nadzór farmaceutyczny
Izba Lekarsko-Weterynaryjna,
biuro rachunkowe,
podmioty świadczące usługi elektroniczne (wysyłanie smsów/emaili).

Oraz w przypadku gdy korzystasz ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Gabinecie.
Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

W chwili obecnej nie przekazujemy Twoich danych poza teren Unii Europejskiej. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy jak i po jej zakończeniu do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie umowy. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach, w tym przepisach podatkowych.

Pamiętaj, że przysługują Ci prawa:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
prawo do usunięcia danych
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

Ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinieneś (-aś) wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś(-aś) na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania ze swoich praw skieruj pisemne żądanie pocztą tradycyjną na adres: GABINET WETERYNARYJNY „NA POŁUDNIOWEJ” UL. POŁUDNIOWA 32, 42-229 CZĘSTOCHOWA lub dokonaj tego w naszej siedzibie.

Jednocześnie informujemy, że obecnie Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Możesz podlegać w decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio wyrazisz na to zgodę.

Wspieramy adopcję zwierząt!

zwierzaki 006W Gabinecie Weterynaryjnym Na Południowej koszty zabiegów profilaktycznych (szczepienia, preparaty przeciw pasożytom) oraz leczenia wszystkich adoptowanych pacjentów, ujęte są w  „CENNIKU ADOPCIAKA”. 

Oferta dotyczy także badań diagnostycznych (USG, EKG, diagnostyka dermatologiczna, badanie krwi).

Nie ma znaczenia gatunek pupila, ani moment, w którym został on przygarnięty. Czytaj dalej Wspieramy adopcję zwierząt!